TheGrue.org

Zmiana dni zamknięcia SPWD i Klubu Seniora

Opublikowano: środa, 11 marzec 2020

Zgodnie z poleceniem Wojewody Małopolskiego - SPWD i Klub Seniora będą zamknięte już od jutra (12 marca). 

Zawieszone zajęcia w Placówce i Klubie Seniora

Opublikowano: środa, 11 marzec 2020

UWAGA

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym wirusem SARS-CoV-2 oraz informacją Prezesa Rady Ministrów  informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r. włącznie zawieszone zostają zajęcia w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego w Radłowie oraz w Klubie Seniora w Radłowie. Podopieczni Placówki oraz Uczestnicy Klubu Seniora powinni pozostać w domu.

W dniach 12 - 13 marca Placówka będzie funcjonować normalnie, jednak prosimy o wzięcie pod rozwagę pozostawienie pociech w domu. 

Pamiętajmy o zasadach postępowania wdrożonych przez GIS. Dostęp do zasad po kliknięciu w obraz.

Spotkanie dla rodziców

Opublikowano: wtorek, 18 luty 2020

Zapraszamy na kolejne warsztaty dla rodziców. Już 29 lutego o 10:00 w SPWD w Radłowie. Udział jest bezpłatny. Zapewniamy także opiekę nad dziećmi na czas trwania warsztatów. Zapisy w SPWD lub telefonicznie pod nr 533-727-323.

Rekrutacja

Opublikowano: wtorek, 18 luty 2020

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie informuje rodziców o możliwości zapisania dziecka na zajęcia i ogłasza kolejną turę rekrutacji dzieci i młodzieży w 2020 r. (od 6 r. życia). Dokumenty rekrutacyjne (Formularz zgłoszenia dziecka do Placówki) można otrzymać w siedzibie Placówki przy ul. Brzeskiej 9 w Radłowie lub pobrać poniżej.
Formularz należy dostarczyć do siedziby Placówki. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod nr 533-727-323 , oraz w siedzibie Placówki.

Dokumenty są dostępne tutaj  oraz  tutaj

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie prowadzi swoją działalność w ramach Projektu pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formach połączonych – specjalistycznej i opiekuńczej - dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radłów w latach 2018 – 2020”- realizowanego przez Gminę Radłów w partnerstwie ze Stowarzyszeniem AMOS. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 bip logo gmina logo rpd logo facebook logo chronimy dzieci logo
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej "AMOS"
ul. Głowackiego 6/43
33-100 Tarnów